i Ramsvik, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 118
Fra 2020: gnr. 518

På Midøya