på Langneset, Veøy

Opprinnelig umatrikulert plass under Holm (1/3) og Indre Herje (2/3)

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 156)

Matrikkel
1950: gnr. 40, Langneset

Skrivemåter
Langnes (godkjent av kartverket 1970)
Langneset (godkjent av kartverket 1976)