på Ton østre, Aurdal

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune (gnr. 32)