på Høgset, Vatne

Sivil tilhørighet
Opprinnelig i Vestnes tinglag
Senere i Vatne kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune
Fra 1.1.2020: Molde kommune

Matrikkel
Gnr. 117
Fra 2020: gnr. 517

På Midøya