på bnr. 1, Øvre Frostad, Vestnes

Kalt Sør'ngarden etter brukeren 1805–35

Gnr. 70