på Eik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Matrikkel
1950: gnr. 2, Eik
Fra 1964: gnr. 104

På øyen Sekken