i Nygjerdet, Dale, Veøy

Opprinnelig umatrikulert plass, Dalegjerdet
1875 utskilt fra bnr. 1, 3, 6 og 8

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 149, bnr. 2 & 10)