i Gunnagarden, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 149, bnr. 6)

Matrikkel
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 6, Dale. Skyld: 6 mark 22 øre