Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 170, bnr. 5)