på bnr. 5, Dale, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 149)

Matrikkel
1950: gnr. 33, Dale, bnr. 5, Dale. Skyld: 1 mark 44 øre

Fra 1859 kalt Tresfjordgarden