i Brudeskaret, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune

Matrikkel
1950: gnr. 70, Brudeskar, bnr. 1, Skaret (kun ett bruk). Skyld: 1 mark 55 øre
Fra 1964: gnr. 186

Skrivemåter
Skaret (vedtatt av kartverket 23.10.1997, merknad: «Som hovednamn er registrert Brudeskaret»)

På Vågstranda