på Nøre, Berg, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 120, bnr. 3)

Matrikkel
1950: gnr. 18, Berg, bnr. 3, Berg. Skyld: 3 mark 13 øre