i Sallaupen, Tingvoll

Sivil tilhørighet
1838 i Gjemnes kommune
1890 og 1950 i Frei kommune
Fra 1.1.1964 i Tingvoll kommune (gnr. 140)

Geistlig tilhørighet
1564 i Tingvoll prestegjeld
1838 i Frei sogn i Kristiansund prestegjeld

Matrikkel
1840: Sallaupen, mnr. 93
1890: Sallaupen, gnr. 24
1950: Sallaupen, gnr. 24