i Nedre, Bergsvik, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 119, bnr. 1)

Matrikkel
1950: gnr. 17, Bergsvik, bnr. 1, Bergsvik. Skyld: 3 mark 28 øre