på Helgestø, Veøy

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 187)

På Vågstranda