i Bergsvik, Veøy

Sivil tilhørighet
1736: Fanne tinglag
Fra 1.1.1964: Molde kommune (gnr. 119)