i Flatøygarden, Solbjør, Aurdal

Bruk under gnr. 115

Sivil tilhørighet
Fra 1894: Etnedal kommune