i Vestrefjord, Vatne

Bygd

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune