i Nerigarden, Vestre, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1840: mnr. 293, Vestre (Vesætre), lnr. 252, Vestre. Skyld: 2 daler 2 ort 6 skilling

Tunet ble flyttet til Bakken ca. 1864