på Solbjør, Aurdal

Gnr. 115

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1894: Etnedal kommune