ved Vatnesjøen, Ulvestad, Vatne

Umatrikulert(e) plass(er)