i Tennfjord, Vatne

Gnr. 72

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune