i Ramsvik, Vatne

Sivil tilhørighet
Vatne kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune (gnr. 118)

På Midøya