på bnr. 1, Ringstad, Vatne

Gnr. 83

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune