i Oppigarden, Orvika, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Gnr. 105, bnr. 2