i Skorbreivik, Vatne

Gnr. 86

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune