på bnr. 6, Fiksdalen, Vestnes

Kalt Andersgarden fra 1754

Gnr. 72