Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Midsund kommune (gnr. 117, bnr. 5)

Matrikkel
1950: gnr. 117, Hogset, bnr. 5, Hogset. Skyld: 1 mark

Også kalt Sivertstauå