på Riset, Helle, Vatne

Gnr. 106, bnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune