p bnr. 1, Staurset, Vey

Sivil tilhrighet
1950: Vey kommune
Fra 1.1.1964 i Rauma kommune (gnr. 148)

Matrikkel
1950: gnr. 32, Staurset, bnr. 1, Staurset. Skyld: 5 mark 47 re