på Slyngstad store, Vatne

Gnr. 77

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune