i Jetmundgarden, Helland, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Gnr. 84, bnr. 6

Kalt Erikgarden etter bruker 1780–1806