på Ulvestad, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 102, Ulvestad