på Eik, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Gnr. 116