på Haugen, Langset, Vatne

Gnr. 109, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune