i Eidsvika, Vatne

Gnr. 73

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune