på bnr. 8, Helland, Vatne

Kalt Knutgarden fra midten av det attende århundre, og senere «på Vollane»

Gnr. 84

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune