på Ner, Helle, Vatne

Gnr. 106, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune