på Krogsætra, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 98, Kroksæteren

Skrivemåter
Krogsætra (godkjent av kartverket 17.3.1990, anbefalt form)
Krogsæter (godkjent av kartverket 1986)
Kroksætra (foreslått i kartverket 23.11.2012)

Gården het tidligere Nysætra