på Indre Strand, Vatne

Kalt «på Borga»

Gnr. 89

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune