på Dryna, Vatne

Sivil tilhørighet
Vatne skipreide/kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 115, Drynen

Kalt Bonde-Dryna
På øyen Dryna