på bnr. 7, Fiksdalen, Vestnes

Kalt Pegarden

Gnr. 72