på Drynjasund, Vatne

Sivil tilhørighet
Vatne skipreide/kommune
Fra 1.1.1965: Midsund kommune

Matrikkel
1950: gnr. 113, Drynjesund