i Bortaforgarden, Vestre, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
Opprinnelig del av gården Røsta
1950: gnr. 110, Vestre, bnr. 5, Vestre. Skyld: 1 mark 60 øre

Skrivemåter
Bortafjordgarden (godkjent av kartverket 1971)