p Kormeset, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Rauma kommune (gnr. 199)

P Vgstranda