i Sekken kapell, Vey

Sivil tilhrighet
Fra 1.1.1964: Molde kommune

Ogs kalt Sekken kirke