Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Halsa kommune (gnr. 114, bnr. 22)

Matrikkel
1950: gnr. 114, Botn, bnr. 22, Skogan. Skyld: 25 øre