på Myra, Vestre, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 110, Vestre, bnr. 9, Vestre. Skyld: 2 mark 32 øre