på Haug-Pehaugen, Vatne, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 97, Vatne, bnr. 8, Vatne. Skyld: 2 mark 16 øre