på Langset, Vatne

Gnr. 109

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune