på bnr. 1, Tennfjord, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 72, Tenfjord, bnr. 1, Tenfjord. Skyld: 3 mark 83 øre

Kalt Eljasgarden etter bruker 1876–omkr. 1920