i Myrane, Slyngstad store, Vatne

Gnr. 77, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune