i Inste-Håvik, Håvik, Vatne

Gnr. 79, bnr. 2

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune