på Helle, Vatne

Gnr. 106

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune