på bnr. 7, Helland, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 84, Helland, bnr. 7, Helland. Skyld: 2 mark 5 øre

Kalt Krissengarden