på bnr. 1, Skor, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 85, Skor, bnr. 1, Skor. Skyld: 2 mark 80 øre

Kalt Einargarden etter bruker 1792–1811