på Ytsteik, Eik, Vatne

Gnr. 116, bnr. 1

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune