i Niggarden, Orvika, Vatne

Sivil tilhørighet
Fra 1.1.1965: Haram kommune

Matrikkel
1950: gnr. 105, Orvik, bnr. 1, Orvik. Skyld: 2 mark 35 øre

Også kalt Nerigarden og Ner